O Wing Tsun

Praktykowany przez setki tysięcy osób, w tym przez siły mundurowe i policyjne wielu krajów, aktualnie jest najbardziej rozpowszechnionym systemem kung-fu na świecie. „Kung Fu” oznacza „dobrze wykonaną, ciężką pracę”.

Wing Tsun jako chińska sztuka walki, oprócz umiejętności ściśle praktycznych, uczy także takich zachowań jak samokontrola, dyscyplina oraz poszanowanie dla innych osób.

Wing Tsun(c) jest nazwą zastrzeżoną dla szkół Leung Ting International Wing Tsun(c) Association z instruktorami w ponad 60 krajach świata. Wing Tsun przez 300 lat nauczany był tylko jako styl rodzinny w południowych Chinach. Dopiero mistrz Yip Man (słynny nauczyciel Bruca Lee) otworzył pierwszą ogólnodostępną klasę w 1950 roku w Hongkongu. Jednym z jego ostatnich prywatnych uczniów jest Sijo Leung Ting założyciel International Wing Tsun Association.

Metoda, którą poznał Sijo znacznie różni się od wcześniejszych przekazów i jest wynikiem kilkudziesięciu lat treningów oraz doświadczeń zebranych podczas walk stoczonych przez mistrza Yip Mana w Hongkongu oraz Fatshan. Nauczycielem polskich instruktorów Wing Tsun jest Sikung Norbert Máday (9. stopień mistrzowski), który jest prywatnym uczniem Sijo od 1989 roku oraz założycielem kwatery głównej East European Wing Tsun Organisation w Kecskemet na południu Węgier.

Wing Tsun różni się znacznie od “tradycyjnego” chińskiego kung fu – nie zawiera ruchów imitujących zwierzęta, nie stosuje skomplikowanych baletowych układów. Ten styl największy nacisk kładzie na praktyczne i skuteczne zastosowanie prostych technik opracowanych na podstawie praw fizyki i mechaniki w oparciu o znajomość ludzkiej anatomii.